Sundström vastaa 20 jalkapallokentän kokoisen logistiikkaterminaalin maanrakennusurakasta

Lempäälään ollaan rakentamassa DB Schenkerin valtavaa alueterminaalia. Sundströmin kautta aikojen alueellisesti suurin rakennustyömaa hoidetaan talvityökohteena. Maamateriaalin osalta hankkeessa ollaan täysin omavaraisia.

20210120_105417

DB Schenkerin Tampereen alueterminaalin maarakentaminen on alkanut. Teräselementti Oy on valinnut Sundströmin hoitamaan tontin maarakennuksen kokonaisvastuu-urakkana suunnittelusta toteutukseen asti.

13,5 hehtaarin kokoinen alue on Sundströmin historian suurin teollisuusrakennustyömaa. Työt on aloitettu tammikuussa, ja koko hanke valmistuu lokakuussa 2021.
– Näin suuri talvityökohde työllistää laajasti Sundströmin resursseja ja kalustoa, maanrakennuksen yksikön johtaja Emil Hagman kertoo.

Maamateriaaliltaan omavarainen rakennusurakka on myös ympäristöystävällinen

Logistiikkaterminaali rakennetaan vanhaan kalliolouhokseen, jossa on kova pohja ja tasainen kenttä. Jotta tontille saadaan oikeat kaltevuudet, Sundström tulee leikkaamaan kalliota tarpeen mukaan.

Erityistä on, että kaikki saatava leikkausmateriaali käytetään hyväksi alueen muussa rakentamisessa. Sundström suunnittelee ja toteuttaa pihaan optimaalisen korkeuden, jotta tontin massatasapaino eli maamateriaalin omavaraisuus toteutuu.

Leikkauksen lisäksi kallio tullaan myös louhimaan ja murskaamaan työmaa-alueella.

– Maita ei siis tarvitse ajaa pois, eikä sitä tarvitse tuoda alueelle. Projekti on omavarainen, mikä on ympäristöllisesti kestävää. Kaikki saatu aines jalostetaan alueella tontin oman maarakentamisen käyttöön, Hagman kertoo tyytyväisenä.

Logistiikkaterminaali rakennetaan vanhaan kalliolouhokseen, jossa on kova pohja ja tasainen kenttä.

Työmaan vaiheet tammikuusta lokakuuhun 2021

  1. Louhittavat kalliot putsataan näkyviin
  2. Kalliot louhitaan ja murskataan tarvittavan kokoiseksi murskeeksi
  3. Kunnallistekniikka kuten hulevesijärjestelmät, viemärit, vesijohdot ja sähkö asennetaan
  4. Piha-alueiden leikkaus- ja pengerrystyöt tehdään
  1. Yhteistyö rakentajien kanssa alkaa: kiinteistöjen perustuspohjat rakennetaan ja runkotyön yhteydessä tehdään sisätäytöt
  2. Piha-alueiden rakennekerrokset täytetään tehdyllä murskeella
  3. Maanrakennustyöt ovat valmiit lokakuussa 2021
  4. Koko terminaalialue on käyttövalmis huhtikuussa 2022

”Projekti on omavarainen, mikä on ympäristöllisesti kestävää. Kaikki saatu aines jalostetaan alueella tontin oman maarakentamisen käyttöön.”

Emil Hagman

Lue myös DB Schenkerin artikkeli aiheesta:

DB Schenkerin Tampereen alueterminaalin rakennustyö käynnistyy