Takana yli vuosi yhteistä matkaa Rautatiedon kanssa – yhteistyö tuonut mukanaan lukuisia etuja

Yhteistyö Rautatiedon ja Sundströmin välillä on ollut tiivistä vuoden 2022 yrityskauppojen jälkeen. Kyky tarjota yhdessä täyden palvelun rautatieurakoita on tuonut etuja sekä konsernille että asiakkaille.

2467188_o (1)
Rautatieto ja Sundström ovat vieneet yhdessä Seinäjoen raakapuuterminaalin rakennusurakkaa eteenpäin.

On kulunut yli vuosi siitä, kun Sundström osti Rautatiedon kesällä 2022. Mennyt reilu vuosi samassa konsernissa on tuonut mukanaan useita yhteisiä projekteja sekä lukuisia hyötyjä. Yhteistyö onkin osoittautunut aidoksi win-win-tilanteeksi.

– Rautatieto on hyötynyt paitsi Sundströmin suuremmista tilausvolyymeistä ja urakoista, myös konsernitason johtamisesta. Yhteisten käytäntöjen myötä toiminnastamme on tullut entistä systemaattisempaa, kertoo Rautatiedon toimitusjohtaja Petri Rönneikkö.

– Sundströmille Rautatieto on puolestaan ollut ratarakentamisen täydentävä lenkki. Rautatiedon turvalaite- ja sähkörataosaamisen ansiosta pystymme konsernina tarjoamaan täyden palvelun rautatieurakoita, sanoo Sundströmin radanrakennusyksikön johtaja Emil Sundström.

Kaksi suurta yhteistä projektia

Rautatieto ja Sundström ovat yrityskaupan jälkeen tehneet yhteistyötä monissa projekteissa, joista suurimmat ovat Seinäjoen ja Nuojuan raakapuuterminaalit. Nuojuan terminaali on osittain vielä suunnitteluvaiheessa, mutta syksyllä 2022 käynnistyneessä Seinäjoen projektissa ollaan jo loppusuoralla.

– Yhteistyömme on sujunut erinomaisesti. Siinä missä Sundström huolehtii kaikesta kiskon pinnasta alaspäin, huolehtii Rautatieto töistä kiskon pinnasta ylöspäin. Urakkaa on viety Seinäjoen työmaalla eteenpäin yhdessä ja yhteistyötä on tehty molempiin suuntiin, Sundström ja Rönneikkö summaavat.

Seinäjoen raakapuuterminaalin järjestelyraiteet.

Tavoitteena kilpailukyvyn jatkuva vahvistaminen

Yrityskaupan myötä Sundström on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen yhä parempaa ja kattavampaa palvelua. Konsernin tavoitteena on yhdessä muuttua entistä kilpailukykyisemmäksi tulevaisuudessa.

– Yhteisten projektien myötä pystymme arvioimaan laatua sekä kartoittamaan tehokkaimmat toimintatavat, mikä tuo luonnollisesti etuja myös asiakkaillemme, huomauttaa Rönneikkö.

– Konsernin avoin ilmapiiri ja luottamus luovat vahvan pohjan jatkuvalle kehittämiselle sekä projektien nopealle edistämiselle, Sundström lisää.