Dro32-2

Asfaltointi

Asfaltti vaatii huolelliset pohjatyöt

Asfaltoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää tehdä pohjatyöt oikein. Perustuksen on oltava kohteen käyttötarkoitukseen nähden riittävän paksu, jotta kantokyky ei muodostu tulevaisuudessa ongelmaksi.

Pohjatöiden yhteydessä korjataan myös pohjan mahdolliset kaltevuudet käyttämällä mursketta täyttömateriaalina. Ennen varsinaista asfaltointia suoritetaan vielä asfalttipohjien profilointi ja viimeistelytasoitus.

Jyrsintä on kestävä ratkaisu

Ellei tie ole vielä liian kulunut, asfaltin jyrsiminen voi olla kustannustehokas ratkaisu. Silloin vanhaa asfalttia ei tarvitse poistaa kokonaan. Lisäksi jyrsintä kuormittaa myös vähemmän ympäristöä, sillä jyrsitty asfalttiaines on yleensä mahdollista kierrättää.

Sundströmin asfaltointipalvelut

Oikean asfaltin valitseminen

On olemassa monia erilaisia asfalttimassoja eri käyttötarkoituksiin. Sopivan laadun valitseminen riippuu siitä, mihin asfaltoitua aluetta jatkossa käytetään.

  • Asfalttibetoni (AB) on yleisin asfalttityyppi katujen, teiden ja pihojen päällystämiseen.
  • Valuasfaltti (VA) on kulutusta ja lämpöä kestävä vesitiivis päällyste, jota käytetään teiden paikkaukseen.
  • Kivimastiksiasfalttia (SMA) käytetään vaativimmissa tiekohteissa, sillä se kestää hyvin kulutusta, lämmönvaihtelua ja nastarenkaita.
  • Pehmeä asfalttibetoni (PAB-V) ja muut kevytasfalttityypit soveltuvat vähäliikenteisille teille.
  • Kantavan kerroksen asfalttia (ABK) hyödynnetään nimensä mukaisesti, kun kantavuutta vaaditaan enemmän.
  • Vesitiivis asfaltti (ABT) soveltuu kohteisiin, joissa päällysteelle on asetettu erityisen tiukkoja tiiveysvaatimuksia.
  • Matalalämpöasfaltti (WMA) sekoitetaan tavallista matalammassa lämpötilassa, mikä vähentää päästöjä ja tekee siitä ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon. Kestävyydeltään WMA ei poikkea perinteisestä asfaltista.

Yksittäisistä asfaltointiprojekteista suuriin kokonaisuuksiin

Asfalttipalvelumme sisältävät kaikkea suurista kokonaisprojekteista pieniin päällystystöihin. Asfaltoimme myös pihoja yksityisasiakkaille.

Omat asfalttiasemat ja CE-merkintä laadun takeena

Valmistamme kaikkia käyttämiämme asfalttilaatuja omilla asfalttiasemillamme, mikä takaa sekä materiaalin laadun että saatavuuden.

Kiwa Oy (entinen Inspecta) on sertifioinut Sundströmin asfalttimassan tuotannon CE-merkinnällä. Tuotanto on jatkuvan laatuseurannan alaisena. CE-merkinnän vaatimalla laadunvalvonnalla ja näytteiden otolla varmistamme, että jokaisen asfalttierän laatu täyttää vaatimukset.

Ota yhteyttä

061A0241-retouch

Paul Sundström

sti290

Pihan asfaltointi

Oletko miettinyt pihan asfaltointia? Asfaltoimme myös omakotitolojen pihoja.