Jordbyggnad för logistikterminal som motsvarar 20 fotbollsplaner

DB Schenker bygger som bäst en gigantisk terminal i Lempäälä. Projektet är Sundströms genom tiderna till ytan största byggprojekt och dessutom är projektet självförsörjande på material.

20210120_105417

Jordbyggnadsarbetena vid DB Schenkers terminal i Tammerfors har inletts. Teräselementti Oy har valt Sundström att ansvara för markarbetena på tomten som ett helhetsprojekt.

Området på 13,5 hektar är den största industritomt som Sundström någonsin utfört markarbeten på. Arbetet började i januari och hela projektet ska vara klart i oktober 2021.

– Vi är glada att ha fått ett vinterprojekt som sysselsätter både personal och maskiner, säger Emil Hagman, chef för jordbyggnadsenheten.

Området på 13,5 hektar är den största industritomt som Sundström någonsin utfört markarbeten på.

Tomten är självförsörjande på stenmaterial

Logistikterminalen byggs i ett gammalt stenbrott, som har en hård och jämn botten. För att lutningen ska bli rätt kommer Sundström att behöva skära i berget.

Det stenmaterial som frigörs vid skärningen kommer att används på andra håll i projektet, vilket är rätt speciellt. Sundström planerar och förverkligar en optimal höjd på gården så att hela bygget blir självförsörjande på jordmaterial.

Förutom att skära i berget kommer Sundström också att bryta och krossa sten på området.

– Det här betyder att man varken behöver köra bort eller hämta något material till området, utan projektet är helt självförsörjande på jordmaterial. Det här är förstås ett miljövänligt sätt att jobba. Allt material vi bryter loss återanvänds, säger en nöjd Hagman.

Logistikterminalen byggs i ett gammalt stenbrott, som har hård och jämn botten.

Projektets etapper från januari till oktober 2021

  1. Berget som ska brytas putsas upp
  2. Berget bryts och krossas i rätt storlek
  3. Kommunalteknik såsom avlopp, vattenledningar och el installeras
  4. Gårdsområdena schaktas och banksills
  5. Samarbetet med byggaren inleds: grunderna för fastigheterna läggs
  6. Gårdsområdet fylls ut med det krossmaterial som producerats på tomten
  7. Jordbyggnadsarbetena är klara i oktober 2021
  8. Hela terminalområdet är färdigt att tas i bruk i april 2022

Projektet är självförsörjande på jordmaterial och därför miljövänligt. Allt jordmaterial som behövs förädlas direkt på tomten.

Emil Hagman

Läs mer om projektet på DB Schenker webbsajt (på finska).