Sundström investerar i krossutrustning

Sundström har investerat i sin krossmaskinpark. Tilläggskapaciteten ökar krossverksamhetens effektivitet och flexibilitet.

Murskausmonttu.

Företagets marknadsposition och -område växer ständigt, och de nya investeringarna ökar kapaciteten att möta kundernas behov. Krossmaterialet används i nästan alla Sundströms projekt.

– Vår befintliga utrustning har använts till fullo och vårt behov av krossmaterial har varit större än vad vi själva hunnit tillverka. Det är en konkurrensfördel för oss att vi allt oftare kan sköta krossningen själva, berättar företagets krossansvarige, Jonas Törnqvist.

Ny utrustning effektiverar produktionen

Sundström har mångsidigt utvidgat sin krossmaskinpark under de senaste två åren.

I praktiken kan det nya maskineriet användas i alla Sundströms jordbyggnadsentreprenader. Det mesta av krossningen görs vid Sundströms egna bergstäkter, men de nya larvburna skrossanläggningarna kan även flyttas från en entreprenad till en annan runt om i landet. Enligt Törnqvist ökar den mobila krossutrustningenanläggningen märkbart effektiviteten och flexibiliteten för Sundström.

Med den nya utrustningen har man även möjlighet att tillverka stenmaterial av högre kvalitet.

– Med Ore Sizer 120 och konkrossen HP4 får man rundare stenar som förbättrar asfaltens slitstyrka, berättar Törnqvist.

Sundströms mål är att fortlöpande producera alla typer av krossmaterial vid alla bergstäkter. Tack vare den nya utrustningen kan man nu bättre uppnå detta.

Med en större krossmaskinpark kan Sundström producera mera än tidigare med samma personalmängd. Under de senaste åren har företagets krosstillverkning utvecklats positivt.