Mer än ett år av gemensam resa med Rautatieto – samarbetet har gett många fördelar

Samarbetet mellan Rautatieto och Sundström har varit intensivt sedan företagsaffären 2022. Möjligheten att gemensamt erbjuda kompletta järnvägsprojekt ger fördelar för både koncernen och kunderna.

2467188_o (1)
Tillsammans har Rautatieto och Sundström byggt råvirkesterminalen i Seinäjoki.

Sundström förvärvade Rautatieto sommaren 2022 och det senaste dryga året i samma koncern har inneburit många gemensamma projekt och ännu fler fördelar. Samarbetet har visat sig vara en riktig win-win-situation.

– Rautatieto har inte bara dragit nytta av Sundströms högre ordervolymer och projekt, utan också av att ledas av en större koncern. De gemensamma rutinerna har gjort vår verksamhet mer systematisk, säger Petri Rönneikkö, VD för Rautatieto.

– För Sundström har Rautatieto varit en viktig pusselbit i järnvägsbyggnadsverksamheten. Tack vare Rautatietos expertis inom säkerhetsutrustning och elektrifiering av järnvägar kan vi som koncern erbjuda järnvägsbyggande som fullservice, säger Emil Sundström, chef för Sundströms järnvägsbyggnad.

Två stora gemensamma projekt

Sedan förvärvet har Rautatieto och Sundström arbetat tillsammans i flera projekt, varav de största är råvirkesterminalerna i Seinäjoki och Nuojua. Terminalen i Nuojua är fortfarande delvis i planeringsfasen, men projektet i Seinäjoki som startade hösten 2022 är i slutskedet.

– Vårt samarbete har fungerat utmärkt. Medan Sundström tar hand om allt från rälsen nedåt tar Rautatieto hand om allt från rälsen uppåt. Vi har arbetat tillsammans i Seinäjoki och samarbetet har fungerat i båda riktningarna, sammanfattar Sundström och Rönneikkö.

Uppställningsspåren för terminalen för råvirke i Seinäjoki.

Målet är stärkt konkurrenskraft

Genom förvärvet har Sundström kunnat erbjuda sina kunder ännu bättre och mer heltäckande service. Tillsammans strävar koncernbolagen efter att bli ännu mer konkurrenskraftiga i framtiden.

– Genom de gemensamma projekten kan vi utvärdera kvaliteten och identifiera de effektivaste arbetssätten, vilket naturligtvis också gynnar kunderna, säger Rönneikkö.

– Koncernens öppna atmosfär och förtroendet oss emellan skapar en stark grund för kontinuerlig utveckling och effektiva projekt, tillägger Sundström.