DSC02795

Jordbyggnad

En stabil grund ger bra resultat

Alla byggprojekt kräver jordbyggnad, och en bra grund är en förutsättning för ett lyckat projekt.

Sundströms verksamhet började i tiden med jordbyggnad. Från oss får du allt från mindre grävarbeten till krävande helhetsprojekt, från planering till förverkligande. Vi kan jobba effektivt tack vare ett tätt samarbete med våra andra enheter – järnvägsbyggnad, asfaltering och krossning.

Våra tjänster inom jordbyggnad

  • Byggande av vägar och broar
  • Kommunalteknik
  • Grundläggning
  • Vatten- och avloppsledningsnät samt vattenrör
  • Grönområden
  • Tätskikt och grundvattenskydd, t.ex. för avstjälpningsplatser
DSC09368-Redigera-2

Vi jobbar också på vintern

Vissa jordbyggnadsjobb passar till och med bättre att utföras under den kalla årstiden. Vi brukar därför planera våra projekt så att vi kan utföra vissa arbetsskeden under vintern. På det här sättet blir projektet snabbare klart bibehållande hög kvalitet.

Vi satsar på att minska vårt koldioxidavtryck

Vill du anlita en jordbyggnadsexpert som tar ansvar för miljön? På Sundström utför vi alla jobb med moderna och energieffektiva maskiner. Med hjälp av hybridmaskiner minskar vi ytterligare användningen av fossila bränslen.

Vi planerar arbetsskedena och logistiken så att vi minimerar mängden transporter och transportsträckor. Dessutom återanvänder vi i så hög grad som möjligt sådant material som finns på byggplatsen, såsom olika stenmaterial. Det här innebär ett mindre koldioxidavtryck men samtidigt också ofta lägre kostnader för kunden.

Ta kontakt

IMG_9642sv

Emil Hagman