Sundström ansvarar nu för underhållet av sin andra krossanläggning

Sundströms krossningsteam växte i början av året, när driften av företagets andra krossanläggning överfördes från en partner till Sundströms. Anläggningen producerar högkvalitativt krossmaterial för projekt och försäljning.

DSC03061

Sundström har länge drivit två egna moderna krossanläggningar för krossmaterial. Den hjulburna anläggningen används för att producera krossmaterial i Sundströms egna täkter, medan bältanläggningen främst används för jordbyggnads- och järnvägsprojekt.

– Tidigare har bältanläggningen skötts av vår samarbetspartner, men vid årsskiftet tog vi över den. Samtidigt växte vårt krossningsteam med fem medarbetare, vilka ansvarar för drift- och underhållsarbetet på stationen, säger Jonas Törnqvist, Sundströms krossningschef.

Anläggningen producerar bergkross och dräneringsgrus i flera olika storlekar. Både Sundströms krossmaterial och tillverkningsprocessen uppfyller alla kvalitetskrav.

Krossmaterial för eget bruk och för försäljning

Sundströms krossmaterial säljs till privatpersoner och företag. Det används också i Sundströms egna projekt inom jordbyggnad, järnvägsbyggnad och asfaltering.

– Under vårvintern tar vi i bruk en dammseparerare i Lepplax, som gör att vi effektivt kan avlägsna fint damm från krosset. Målet är att använda den för att tillverka råmaterial för betongindustrin, säger Törnqvist.

Garanterad tillgänglighet

Sundströms sju marktäkter och företagets sandtäkter är belägna i Österbotten och Södra Österbotten. Enligt Törnqvist är det en betydande fördel för både Sundström och kunden att företaget har egna täkter och krossanläggningar.

– Vi kan säkerställa tillgången på krossmaterial och reagera flexibelt på efterfrågan och specialbehov. På asfaltförsäljningen förväntar vi oss ett intensivt år och det är viktigt att vårt krossningsteam kan möta den växande efterfrågan på råmaterial.