DSC08435-Redigera

Jordmaterial åt privatpersoner

Kross, sand och matjord åt privatpersoner

Sundström tillverkar och levererar matjord och stenmaterial av olika storlek till privatpersoner. Materialen kan beställas till Österbotten, Mellersta Österbotten och Sievi/Ylivieska. Vi levererar lass av olika storlekar och hjälper till att kartlägga den produktkvalitet och mängd som behövs för användningsändamålet.

Hurudant krossmaterial får man från Sundström?

Vi tillverkar stenmaterial av olika storlek och kvaliteter till flera olika användningsändamål. Våra experter hjälper gärna till med att välja rätt krossmaterial och -mängd.

Olika användningsändamål för krossmaterial:

  • Husgrunder och trädgårdar
  • Vägbyggen
  • Förbättring av gamla vägar
  • I sandlådor

Våra material:

Bergkross

#0/4, #0/8, #0/11, #0/16, #0/22, #0/32, #0/63, #0/125, #0/250, #4/8, #8/16, #4/11

Sand

Matjord

Hur bestäms priset på en krossbeställning?

Eftersom Sundström tillverkar och levererar materialet själv kan vi erbjuda dem kostnadseffektivt. Beställningens pris beror på hur många ton material det är frågan om och på körsträckan. Vi har flera krosstäkter runt om i Kust-Österbotten, vilket garanterar en förmånlig frakt i hela området.

Varför lönar det sig att beställa krossmaterial från Sundström?

Sundström har lång erfarenhet från infra-branschen, och vi tillverkar allt krossmaterial och all matjord själva. Dessutom levererar vi materialen förmånligt från våra egna krosstäkter. 

Eftersom att vi tillverkar jordmaterialen själva kan vi garantera:

  • material av hög kvalitet
  • förmånligt pris
  • snabb och säker leverans

Sundströms kross och tillverkningsprocess är kvalitetscertifierade och CE-märkta.

Vi tillverkar vårt krossmaterial med våra moderna krossanläggningar. Råmaterialet kommer från våra egna bergs- och sandtäkter.

Hurudan matjord får man från Sundström?

Vi säljer siktad och kalkad matjord av hög kvalitet som lämpar sig för trädgårdsanläggning. Med den näringsrika jorden kan man anlägga såväl planteringar, gräsmattor som grönsaksland.

Varför lönar det sig att beställa matjord från Sundström?

Sundströms matjord tillverkas alltid av råmaterial av hög kvalitet. I jorden blandas åkermark, torv, sand och kalk. Varje jordlass granskas regelbundet för att garantera hög kvalitet.

Den jord vi tillverkar uppfyller även Sunds Trädgårds kvalitetskrav. Sunds Trädgård är en långvarig samarbetspartner som beställer all sin jord från Sundström. 

”Vi beställer alltid jordmaterialet från Sundström eftersom deras produkter är av hög och jämn kvalitet. Dessutom har Sundström ett brett sortiment av matjord, grus, naturstenar, sand m.m. Vi får alltså allt från en och samma leverantör med snabb leverans och god och pålitlig kundservice.”

– Henrik Sund, Sunds Trädgård

Hur bestäms matjordens pris?

Matjordens pris påverkas av:

  • leveransort
  • transportsträcka
  • mängd