Sundström med i Stora Ensos miljardprojekt

Uleåborg sjuder av liv när den nya linjen för förpackningskartong vid Stora Ensos fabrik byggs i snabb takt. Två av Sundströms enheter deltar i projektet, som är det ett av de största i företagets historia.

Stora Enso MITTA
Foto: Mitta Oy.

En miljardinvestering pågår som bäst vid Stora Ensos bruk i Uleåborg, där en gammal pappersmaskin omvandlas till företagets största produktionslinje för förpackningskartong. På området kommer också att byggas ett virkeslager och nya produktionsbyggnader.

Sundström har huvudansvaret för jordbyggnadsarbetena på fabriksområdet. Dessutom bygger företaget järnväg på området.

– Det här är ett av de största projekten i vår historia. Sundström har utfört järnvägsarbeten åt Stora Enso också tidigare och det har varit ett nöje att få fortsätta samarbetet, speciellt som det handlar om ett unikt projekt med tanke på storleken, säger Emil Hagman, Sundströms enhetschef för jordbyggnad.

– Vi är mycket tacksamma för att industrin investerar i Finland, tillägger han.

Sundströms andel klar sommaren 2024

Jordbyggnadsarbetena startade i början av året. Sundströms har bland annat haft ansvar för jordbyggnaden för de nya byggnaderna och fundamenten, och dessutom har man byggt ett cirka sex hektar stort fält för virkesförvaring, samt ett järnvägsspår till fältet.

– Nästa vår, när tjälen har gått ur marken, kommer områdena att färdigställas och asfalteras. Vid den tidpunkten kommer även virkesförvaringsfältets spår att anslutas till huvudbanan. Denna del av projektet förväntas vara slutförd under sommaren 2024.

Utmaningarna har övervunnits tillsammans

Eftersom arbetena utförs på ett fabriksområde där produktionen pågår för fullt och det dessutom finns många andra entreprenörer, har det uppkommit olika utmaningar längs vägen.

– Befintlig teknik under jord har ibland behövt flyttas, och arbetet har ofta utförts i trånga utrymmen för att inte störa fabriken. Detta har krävt en hel del samordning från oss entreprenörer. Men med gott samarbete har vi övervunnit utmaningarna, säger Hagman,

Du kan läsa mer om fabriksprojektet på Stora Ensos webbplats (på finska).