Dro32-2

Asfaltering

Asfaltering kräver ett ordentligt grundarbete

För att lyckas med en asfaltering är det viktigt att göra grundarbetena på rätt sätt. Grundkonstruktionen bör vara tillräckligt tjock för den framtida användningen, så att inte bärförmågan blir ett problem.

I samband med grundarbetena åtgärdas eventuella lutningar med hjälp av fyllnadsmaterial. Sen krävs ännu profilering och utjämning av asfaltbotten innan man kan sätta igång med själva asfalteringen.

Fräsning är ett miljövänligt alternativ

Ifall vägen ännu inte hunnit bli alltför sliten kan fräsning av asfalten vara ett kostnadseffektivt alternativ. Då behöver den gamla asfalten inte avlägsnas helt och hållet. Fräsning är också ett miljövänligt alternativ då det är möjligt att återanvända den asfalt som frästs bort.

Att välja rätt asfalt

Det finns många olika sorters asfalt för olika användningsområden. Vilken typ som passar bäst beror helt på vad vägen eller det asfalterade området ska användas till.

  • Asfaltbetong (AB), är den vanligaste beläggningen för vägar, gator och gårdar.
  • Gjutasfalt (VA) används för vägreparationer, eftersom den tål slitage och värme och ger en vattentät yta.
  • Stenmastixasfalt (SMA) är en slitstark gatubeläggning som står emot slitage från dubbdäck och temperaturförändringar.
  • Mjuk asfaltbetong (PAB-V) och andra typer av lätt asfalt lämpar sig för vägar med lite trafik.
  • Bärlagerasfalt (ABK) används då beläggningen kräver högre bärförmåga
  • Vattentät asfalt (ABT) används där det är särskilt stränga krav på att beläggningen är tät.

Från enstaka arbeten till stora helheter

Sundströms asfalteringstjänster omfattar allt från stora helhetsuppdrag till mindre beläggningsarbeten. Vi asfalterar också gårdar för privatpersoner.

Egna asfaltstationer ger högre kvalitet

Vi producerar själv alla asfaltkvaliteter vid våra asfaltstationer, vilket betyder att vi kan garantera båda tillgång och kvalitet. Produktionen är CE-märkt och har certifierats av Inspecta Oy. Med CE-märkningen säkerställs att varje asfaltparti håller hög kvalitet.

sti261-b

Att asfaltera gården

Funderar du på att asfaltera gården? Vi asfalterar också gårdar åt privatpersoner