sti112-2-

Material och transport

Egen tillverkning av stenmaterial

För att effektivt kunna utföra våra jordbyggnadsarbeten har vi satsat på egen tillverkning av olika stenmaterial. Vi har en modern krossanläggning för sten där vi tillverkar kross i olika grovlekar. Råmaterialet får vi från våra egna marktäkter. Dessutom har vi flera sandtäkter runtom i Österbotten där vi får sand. Förutom att vi använder materialen i våra egna projekt säljer vi dem också direkt åt kunderna.

Bergkross

Vi tillverkar bergkross i en mängd olika kvaliteter och grovlekar för olika typer av ändamål.

Bergkross

#0/4 #0/8 #0/11 #0/16 #0/22 #0/32 #0/45 #0/63 #0/90 #0/125 #0/250

Dräneringskross

#4/11 #8/16 #16/32

Sandningskross

#4/8

Sand

Vi har sandgropar längs med kusten därifrån vi snabbt och enkelt kan leverera sand till kunderna. Sanden kan användas bl.a. för

  • Vägbyggen
  • Jordbyggnad
  • Gårdsplaner
  • Parker
  • Monteringssand
  • Fogsand

Matjord

Vi säljer siktad matjord som lämpar sig för gräsmattor, bollplaner och slänter vid vägbyggen. Vår matjord håller hög kvalitet eftersom vi noggrant kontrollerar all jord vi siktar.

Transporter

Alla material vi tillverkar levererar vi dit kunden önskar – snabbt och effektivt och över ett stort område. Förutom bergkross, sand och matjord kan vi också leverera betong tack vare att vi är delägare i bolaget S-Betoni.

Om du behöver en mindre mängd material kan du också hämta den själv från våra verksamhetspunkter i Vasa och Lepplax.