sti112-2-

Material och transport

Egen tillverkning av stenmaterial

För att effektivt kunna utföra jordbyggnadsarbeten har vi satsat på egen tillverkning av olika stenmaterial. En modern krossanläggning tillverkar kross i olika grovlekar, och råmaterialet kommer från Sundströms egna marktäkter. Dessutom har vi flera sandtäkter runtom i Österbotten. Förutom att materialen används i våra egna projekt så säljer vi dem också direkt åt kunderna.

Bergkross

Vi tillverkar bergkross i en mängd olika kvaliteter och grovlekar för olika typer av ändamål.

Bergkross

#0/4 #0/8 #0/11 #0/16 #0/22 #0/32 #0/45 #0/63 #0/90 #0/125 #0/250

Dräneringskross

#4/11 #8/16 #16/32

Sandningskross

#4/8

Sand

Sundström har flera sandgropar längs med kusten därifrån vi snabbt och enkelt kan leverera sand till kunderna. Sanden kan användas bl.a. för

  • Vägbyggen
  • Jordbyggnad
  • Gårdsplaner
  • Parker
  • Monteringssand
  • Fogsand

Matjord

Sundströms siktade matjord lämpar sig för gräsmattor, bollplaner och slänter vid vägbyggen. Matjorden håller hög kvalitet eftersom all jord vi siktar kontrolleras noggrant.

Transporter

Alla material levereras dit kunden önskar – snabbt och effektivt och över ett stort område.

Om du behöver en mindre mängd material kan du också hämta den själv från våra verksamhetspunkter i Vasa och Lepplax.