DSC07426

Järnvägsbyggnad

Höga krav när man bygger järnväg

Tågtrafiken utsätter dagligen järnvägsspåren för en enorm påfrestning, och därför är det extra viktigt att utföra arbetet noggrant när man bygger en järnväg. Dessutom är kraven på säkerhet väldigt höga. Det är också extremt viktigt att hålla tidtabellerna i ett järnvägsbygge för att inte störa järnvägstrafiken.

Egen utrustning

Sundström är ett av få finländska företag som har egen utrustning för att bygga järnvägar. Under de senaste åren har järnvägsbyggnaden vuxit till att bli en av våra allra viktigaste tjänster.

Förutom egen utrustning har vi en erfaren och kunnig personal inom järnvägsbyggnad, samt ett brett nätverk av underleverantörer. Det här garanterar att vi kan leverera också stora projekt inom utsatta tidtabeller.

dsc07315

Järnvägsbyggnad som helhetstjänst

Våra tjänster omfattar både banunderbyggnad och banöverbyggnad. I underbyggnadsarbetet ingår byggandet av själva järnvägsbanken och torrläggningsarbeten.

 • Vi gör underbyggnaden
 • Vi levererar stenmaterialet
 • Vi bygger järnvägsvägbanken

Överbyggnaden innehåller all montering:

 • Stenmaterial
 • Slipers
 • Skenor
 • Växlar

Dotterbolag och samarbetspartners

Tillsammans med vårt dotterbolag Rautatieto erbjuder vi som helhetstjänster:

 • Elektrifiering
 • Säkerhetsarrangemang

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder kan vi utföra större helhetsprojekt:

 • Broar
 • Stationer

Ta kontakt

IMG_9673sv2

Emil Sundström