Stort asfaltprojekt med många speciallösningar blev färdigt

Ett stort asfalteringsprojekt på Westenergy är strax färdigt. Projektet som blev klart på bara en månad krävde många speciallösningar och noggrann kvalitetskontroll.

IMG_20220608_124340 copy

Avfallsförbränningsverket Westenergy i Korsholm har beställt ett asfalteringsprojekt av Sundström, som nu blivit klart. Projektet startade i maj 2022 och är färdigt så när som på kantstenar och andra små detaljer.

I projektet asfalterades ett område på hela hundratusen kvadrat, som innehåller både bil- och cykelvägar samt ett stort fält för avfallshantering med tillhörande dagvattensbassäng.

– Det här var ett mycket stort projekt som krävde hela 12-tusen ton asfalt, berättar Joel Sundström, arbetsledare för Sundströms asfaltenhet.

Trots att själva asfalteringen blev klar på 4,5 veckor så började projektet redan våren 2021 med jordbyggnadsarbeten. Jordbyggnadsteamet från Sundström fällde skog och skötte om bland annat vattenledningar och regnvattenbrunnar.

Speciallösningar krävdes

I samband med projektet byggdes ny väg och cykelväg för att göra området lättare tillgängligt. Den befintliga inkörsvägen fick ny asfalt. Största delen av tiden gick ändå åt till att asfaltera fältet för avfallshantering, vilket krävde många speciallösningar.

– Det är viktigt att säkerställa att inget smutsigt vatten kan rinna ner i jorden. Därför asfalterades fältet två gånger: först med en vattentät asfaltmassa och sen med vanlig asfalt som tål slitage. Runt hallen och regnvattenbrunnarna lade vi dessutom gummibitumen, för att hindra smutsigt vatten från att rinna ner, säger Sundström.

På området byggdes också en tre meter djup dagvattenbassäng. På botten av bassängen lades tät asfaltmassa, som tack vare sin höga bitumenhalt är mycket vattentät. Asfalteringen av bassängen var utmanande på många sätt.

– Bassängen är rätt brant så vi använde en grävmaskin för att hindra asfaltmaskinen från att glida neråt, och för att hissa upp den efteråt. Tack vare den här kreativa lösningen fick vi bassängen klar på två dagar.

Noggrann kvalitetskontroll

Att övervaka kvaliteten på asfalten var en viktig del av projektet.

– Vi tillverkade testasfalt i vår egen asfaltstation, och tog prover på den som analyserades i labb. Tack vare det fick vi veta hur många gånger asfalten måste köras med vält för att massan skulle bli tät. Vi använde också moderna mätmetoder för att få den rätta tätheten, säger Sundström.

– Det viktigaste är att göra en noggrann planering på förhand i alla stadier av projektet. På det här sättet blev projektet färdigt inom utsatt tid trots olika utmaningar.