Projektet Sv 68 planskildkorsning i Granholmen krävde noggrann trafikplanering

Vägombyggnadsprojekt i Granholmen utanför Jakobstad var ovanligt stort och krävande. Trots det fungerade trafikarrangemangen bra och projektet blev klart i förtid.

IMG_20200813_104521_resized_20200824_082955718

Projektet i Granholmen startade i april 2019 och blev klart i slutet av juli 2020. Sundström var entreprenör för projektet som innehöll både nya vägsträckningar och ny bro. Den stora utmaningen med projektet var att området är både stort och livligt trafikerat, speciellt som Snellmans fabrik ligger precis intill. 

Projektet innehöll både nya vägsträckningar och ny bro.

– För att trafiken hela tiden skulle löpa smidigt var projektet uppdelat i tre delar, och trafiken styrdes om ett antal gånger, bland annat med tillfälliga rondeller. På grund av trafiken måste en hel del asfalteringar dessutom utföras nattetid, berättar arbetsledaren Ulf Sundström. 

På grund av trafiken måste en hel del asfalteringar utföras nattetid.

En annan utmaning var att det tidvis var trångt om utrymme där man behövde göra sprängningar.

– Trots storleken på projektet och de olika utmaningarna löpte arbetet bra, och vi lyckades till och med bli klara i förtid, säger Sundström.

Också beställaren är nöjd – enligt projektledare Veijo Rajamäki på NMT-centralen i Egentliga Finland har samarbetet med Sundström förlöpt utan problem:

– Sundström skötte planeringen och resurseringen på ett bra sätt, och kommunikationen fungerade smidigt genom hela projektet. Vi är också väldigt nöjda med slutresultatet, säger Rajamäki.

Under vintern 2019-2020 hade projektet paus i några månader, för att sedan fortsätta med full fart i april 2020. Då inleddes den sista fasen med grönarbeten och planteringar, och hela området var klart i slutet av juli. 

Slutresultatet

Under arbete
Efter