Sundströms största projekt inom banpåbyggnad startar i vår

I maj inleds ett stort projekt inom banpåbyggnad i Norra Karelen. Banan som ska förnyas är hela 25 kilometer lång och därmed är projektet det hittills längsta i sitt slag i Sundströms historia.

IMG_20200617_144024
Genom åren har Sundström genomfört en rad olika banpåbyggnadsprojekt.

Trafikledsverket har beställt ett banpåbyggnadsprojekt av Sundström som inleds i början av maj. Sundström ansvarar för förverkligandet av projektet, som omfattar ny banpåbyggnad på en 25 kilometer lång sträcka mellan Tuupovaara och Ilomants. Banan som används för godstrafik har tjälskador som kommer att åtgärdas.

– Förra året förnyade vi banan mellan Björneborg och Mäntyluoto som är 18  kilometer lång. Det betyder att vi slår nytt längdrekord med det här projektet, säger Emil Sundström, enhetschef för järnvägsbyggnad på Sundström.

För Trafikledsverket är Sundström en bekant leverantör.

– Vi har samarbetat med Sundström förut och vet att det är en pålitlig leverantör. Jag litar på att de kommer att klara av att hålla både tidtabell och kvalitetskrav också i det här projektet, säger Tommi Kämppi, projektchef på Trafikledsverket.  

Banans viktbegränsning stiger märkbart

Enligt Kämppi är syftet med projektet att öka säkerheten och möjliggöra tyngre transporter. Banan har för tillfället lätta spår, som med tiden blivit slitna. Viktbegränsningen på banan är därför 18 000 kilogram, vilket är ett hinder för godstrafiken.

– De gamla spåren ersätts med nya tyngre spår som är de starkaste som går att få i Finland. Tack vare den nya banpåbyggnaden kan tågens axelvikt öka, och den nya axelviktbegränsningen kommer att vara 25 000 kilogram, säger Kämppi.  

Avlägset banavsnitt med snäv tidtabell

En speciell aspekt med projektet är att banan ligger väldigt avlägset. Det finns knappt några plankorsningar eller servicevägar, vilket betyder att det enda sättet att ta sig fram till byggplatsen är via själva banan.

– Oftast finns det servicevägar vid avlägsna banavsnitt, men inte här. Men vi har också tidigare jobbat under liknande förhållanden med svårtillgängliga spår, så det ska inte vara något problem, säger Sundström. 

Banpåbyggnaden ska vara klar i slutet av juli, och hela projektet är klart i september. Projektet är en del av Trafikledsverkets stora banprojekt mellan Joensuu och Ilomants. Du kan läsa mer om projektet på Trafikledsverkets webbsajt (på finska).