Fakturering

Sundström Ab Oy Entreprenad

För att hanteringen av fakturorna skall löpa så smidigt som möjligt bör alltid inköpsordernummer eller beställarens namn och projektnummer eller märke framgå.

E-fakturaadress:

E-faktura adress: 003715327268
Förmedlarkod: BAWCFI22
Operatör: Basware

PDF-faktura per e-post:

Det är också möjligt att sända fakturorna i PDF-format per e-post till adressen:
lemonsoft.ostolaskut@bscs.basware.com

OBS! Adressen på PDF-fakturan måste vara samma som nedanstående adress för pappersfakturor, annars hittar inte fakturorna fram. Det är endast möjligt att bifoga 1 st PDF-faktura per e-post.

Pappersfaktura:

Ifall ni inte kan sända era fakturor som e-fakturor eller per e-post, bör pappersfakturor postas till nedanstående adress:

Sundström Ab Oy Entreprenad
##003715327268## (OBS! Observera, att # -tecknen är i enlighet med instruktionerna)
PL 683
00026 BASWARE

Vänligen observera att faktureringsadressen bör vara skriven både på fakturan och på kuvertet.
Övrig post skickas fortsättningsvis till vårt kontor, endast inköpsfakturor bör sändas till ovanstående adresser.

FO-nummer: 1532726-8

Sundström Ab Oy Entreprenad – Filial i Sverige

Projektnummer och/eller beställare bör alltid framgå på fakturan!

E-fakturaadress:

Apix, E-fakturaadress: 5164133356
PEPPOL, E-fakturaadress: 0007: 5164133356

PDF- faktura per e-post:

Det är också möjligt att sända fakturorna i PDF-format per e-post till adressen:
5164133356@procountor.apixscan.se

OBS! Varje PDF-fil får endast innehålla en faktura inklusive bilagor. Det är endast fakturor och fakturabilagor som ska sändas till ovanstående e-postadress.

Pappersfaktura:

Ifall ni inte kan sända era fakturor som e-fakturor eller per e-post, bör pappersfakturor postas till nedanstående adress:

Sundström Ab, Oy Entreprenad – Filial i Sverige,
Postbox 156,
SE-831 88 Östersund

Org.nummer: 516413–3356
Momsnummer: SE516413335601