Sundströms genom tiderna största projekt startar

I september sparkar Sundström igång det största projektet i företagets historia, då man börjar bygga en lastplats för virke i Seinäjoki. Det är frågan om ett helhetsprojekt i flera delar, där alla Sundströms affärsenheter deltar.

CUVk8Z4s

På Sundström förbereder man sig som bäst för det helhetsprojekt som Trafikledsverket beställt, och som kommer att bli Sundströms genom tiderna största projekt. Sundström kommer att bygga en lastplats för virke i Seinäjoki, och i arbetet deltar alla företagets affärsenheter med sin specialkompetens.

– Vi ansvarar för hela projektet, och kommer att använda kompetensen hos våra enheter för jordbyggnad, asfaltering och järnvägsbyggnad. Dessutom kan vi utnyttja de material som vi får på byggplatsen och själva tillverka kross, vilket sparar pengar åt kunden, berättar försäljningschef Björn Sundström

Förutom att projektet är stort så är det speciellt också för att det inleds på hösten.

– Vi startar i september och beräknar att vi är klara i november nästa år. I vanliga fall har branschen mindre jobb under vintern, men det här projektet kommer att hålla oss sysselsatta också under den kalla tiden, säger Sundströms vd Tommy Wikman.

Ett 30 hektars område

Projektet omfattar ett 30 hektar stort område, som nu är så gott som helt täckt av skog. Förutom ett 17 hektar stort fält för lastning av virke byggs det på området också 2,5 kilometer ny väg som är delvis asfalterad, samt sju kilometer järnväg. 

– Största delen av järnvägen är helt ny, och en del är gammal järnväg som rustas upp. Vi kommer att bygga ett nytt banavsnitt som förgrenar sig från huvudbanan och går direkt till lastplatsen. Vägen som är menad för lastbilar kommer att delvis gå under järnvägen, vilket gör att vi också bygger en bro, säger Sundström.

För elektrifieringen av järnvägen ansvarar företaget Rautatieto, som i juni köptes upp av Sundström. Det här är det första gemensamma projektet som företagen gör efter företagsköpet. 

Utmanande terräng

En särskild utmaning med projektet är terrängen på området där lastplatsen byggs. 

– Marken är delvis en myr, och därför kommer vi att gräva bort de mjuka jordmassorna och ersätta dem med kross. En del av området är dessutom täckt av ett berg som på sina ställen är 15 meter högt. Berget kommer att sprängas bort, och stenmaterialet kommer att återanvändas som kross på fältet och den nya vägen. 

Projektet börjar i september och kör igång med att träden fälls. Därefter väntar jordbyggnad och byggandet av den nya vägen. På våren börjar järnvägen byggas och renoveras, och hela projektet ska vara klart i november 2023.

Läs mer om projektet på Trafikledsverkets sidor (på finska).