Sundströmin kaikkien aikojen suurin urakka on käynnistymässä

Syyskuussa polkaistaan käyntiin Sundströmin historian mittavin projekti, kun Seinäjoen raakapuun kuormauspaikan rakentaminen alkaa. Monivaiheisessa kokonaisurakassa ovat mukana Sundströmin kaikki liiketoimintayksiköt.

CUVk8Z4s

Sundström valmistautuu parhaillaan Väyläviraston tilaamaan urakkaan, josta tulee yhtiön tähänastisen historian mittavin projekti. Hankkeessa rakennetaan raakapuun kuormauspaikka Seinäjoelle, ja käytössä on Sundströmin kaikkien liiketoimintayksiköiden erikoisosaaminen. 

– Koko toteutus on Sundströmin vastuulla. Projektissa tarvitaan niin maanrakennus-, asfaltointi– kuin radanrakennusosaamistakin. Pystymme myös hyödyntämään rakennuspaikalta saatavia materiaaleja ja valmistamaan itse mursketta, mikä tuo säästöjä tilaajalle, kertoo Sundströmin myyntipäällikkö Björn Sundström.

Laajuutensa lisäksi projektista tekee merkittävän sen ajankohta.

– Projekti käynnistyy syyskuussa ja valmistuu suunnitellusti ensi vuoden marraskuussa. Talvisin tällä alalla töitä on yleensä vähemmän, mutta tämä projekti työllistää meidät myös pakkasilla, toteaa Sundströmin toimitusjohtaja Tommy Wikman.

30 hehtaarin työmaa

Hanke kattaa yhteensä noin 30 hehtaarin alueen, joka on lähes kokonaan puuston peitossa. Alueelle rakennetaan 17 hehtaaria suuren puunkuormauskentän lisäksi 2,5 kilometriä uutta, osittain asfaltoitua ajotietä sekä 7 kilometriä junarataa. 

– Rataosuudesta suurin osa on täysin uutta, osa peruskorjattavaa vanhaa rataa. Tarkoituksena on rakentaa nykyisestä pääradasta haarautuva rataosuus, joka vie suoraan uudelle puunkuormauskentälle. Kuorma-autoille tarkoitettu ajotie tulee kulkemaan osittain radan alta, joten alueelle tulee myös alikulkusilta, kuvailee Sundström.

Radan sähköistyksestä huolehtii Sundströmin kesäkuussa ostama Rautatieto. Kyseessä on Sundströmin ja Rautatiedon ensimmäinen yhteistyöprojekti yrityskauppojen jälkeen.

Kenttäalueella vaativaa maastoa

Sopivaa haastetta projektiin tuo Sundströmin mukaan erityisesti puunkuormauskentän maasto.

– Koska kenttäalueen maa on osittain suoaluetta, tullaan pehmeän alueen massat kaivamaan pois ja korvaamaan murskeella. Lisäksi puolet kentästä on pystysuoraan kohoavan, jopa 15 metriä korkean kallion peitossa. Kallio louhitaan ja siitä saatavat materiaalit hyötykäytetään murskeena kentällä ja ajotiellä.

Syyskuussa käynnistyvä urakka lähtee käyntiin puiden kaadolla, maanrakennuksella sekä uuden tien tekemisellä. Keväällä aloitetaan rataosuuden korjaus ja rakentaminen. Hankkeen arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2023.

Voit lukea hankkeesta lisää Väyläviraston sivuilta.