Sundström köper företaget Rautatieto

061A0044

Sundström Ab Oy har köpt hela aktiestocken i företaget Rautatieto Oy. Företagsaffären genomfördes 30.6.2022. Rautatietos verksamhet fortsätter från och med 1.7.2022 som normalt men nu som en del av Sundström-koncernen. Arrangemanget inverkar inte på kundförhållanden eller samarbetspartners, och också Rautatietos personal, kundavtal, maskiner och namn är de samma som förut.

Sundström är ett familjeföretag grundat 1966, som haft en bra tillväxt de senaste åren. Företaget verkar i infrabranschen inom jordbyggnad, järnvägsbyggnad, asfaltering och krossning. Sundström förverkligar projekt runtom i Finland och hade en omsättning på 82,7 MEUR år 2021.

“Den här affären är strategiskt viktig för oss. Vi har de senaste åren gjort betydande investeringar i utrustning för järnvägsbyggnad och den här affären är en naturlig fortsättning på vår verksamhet inom området”, säger Sundströms vd Tommy Wikman.

“Tack vare företagsköpet kan vi i framtiden erbjuda kunderna större helhetstjänster. Dessutom stärker affären vår verksamhet inom järnvägsbyggnad”, säger Wikman.

Rautatieto är grundat 2011 och erbjuder konsultering, planering och projekttjänster inom säkerhets- och elektrifieringsutrustning för järnvägar. Dessutom planerar och bygger företaget också telekommunikationsnät. Rautatieto har kunskap om så gott som alla trafikkontrollsystem och all övervakningsutrustning som används på de finländska järnvägarna.

Rautatieto är inne i en kraftig tillväxtfas och den nu förverkligade företagsaffären ger bra förutsättningar att nå målet att gå i täten för digitaliseringen och förnyelsen av järnvägsnätet.

“Efter företagsaffären kan vi bättre svara på de ändrade konkurrensförhållandena inom järnvägsområdet. Som en del av en större helhet kan vi hitta nya innovativa tjänsteformer och kunder. Att vi är en del av stark koncern ger också vår personal en trygghet för framtiden och öppnar nya möjligheter”, säger Arto Nivala, styrelseordförande för Rautatieto.

“Med den här företagsaffären tar vi ett stort steg framåt mot vår vision om att vara en förnyare inom branschen. I framtiden kommer det att finnas allt starkare synergier mellan projekttjänster och byggande av telekommunikationsnät inom järnvägssektorn. Vi är nöjda över möjligheten att bli en del av en större koncern, vilket ger oss en möjlighet att betjäna våra kunder ännu bättre än förut”, säger Petri Rönneikkö, vd på Rautatieto.

Sundströms huvudkontor finns i Lepplax i Pedersöre. Rautatieto är för tillfället verksamt på fyra orter: huvudkontoret i Uleåborg samt verksamhetspunkter i Riihimäki, Pihtipudas och Vanda. I och med företagsaffären kommer Sundström-koncernen att sysselsätta sammanlagt cirka 200 personer.