Sundström stärker ställningen i norra Finland

Sundström har allt fler projekt på gång i Lappland. Hösten 2022 blir tre stora projekt klara i Kittilä, Kemi och Rovaniemi.

Metsä-Fibren tehdasalue Kemissä.

Sundström har på senare tid fått allt fler projekt i norra Finland. För tillfället pågår tre större projekt samtidigt:

  • På Metsä-Fibres fabriksområde i Kemi utförs markarbeten för pågående fabriksbyggnad och på området byggs även en ny järnvägsförbindelse
  • I Kittilä görs grundförbättringar på en landsväg
  • Också i Rovaniemi görs grundförbättringar på en landsväg

Sundström har hittat flera kunniga lokala samarbetspartners i Lappland, vilket stärker serviceutbudet i norra Finland.

– Vi är en av Finlands största infrabyggare och har kontinuerligt ökat våra resurser. Vi har därför nu möjlighet att utföra flera stora projekt samtidigt på olika håll i Finland, säger Emil Hagman, enhetschef för jordbyggnad på Sundström.

Järnvägsbyggnad och jordbyggnad i Kemi

Metsä-Fibre bygger som bäst en stor fabrik för biobaserade produkter i Kemi. Sundström är med i projektet på många sätt: företaget utför schaktnings- och fyllnadsarbeten samt bygger en privat järnväg som går från huvudbanan in till fabriksområdet.

Järnvägsprojektet hör till de största enskilda projekten Sundström någonsin utfört. Projektet inleddes våren 2021 och jordbyggnadsjobben blir klara under hösten. Våren 2022 fortsätter arbetet med att bygga järnvägsspåret på grusbanken. Banan går från huvudbanan in till fabriksområdet genom Kemi stad, och på vägen finns bland annat tre broar.

– I järnvägsprojektet ingår också att bygga servicevägar och bullerväggar. Järnvägen byggs i nära samarbete med Kemi stad som samtidigt låter bygga nya vägar genom staden, berättar Hagman.

Sundström ansvarar för grundförbättringen av landsväg 955 i Kittilä.

12 km förbättrad landsväg i Kittilä

Sundström ansvarar för grundförbättringen av landsväg 955 i Kittilä mellan Köngäs och Hanhimaa. Vägen, som till största delen är en grusväg, får nya dragningar och helt ny konstruktion. Hösten 2022 får vägen ny beläggning.

– Det är frågan om ett stort jordbyggnadsprojekt där stora massabyten och bankfyllningar ingår. Leden för lätt trafik kommer att vara klar redan i höst, berättar Hagman.

Norvatie förbättras i Rovaniemi

I Rovaniemi grundförbättras landsväg 9523. Vägen som tidigare var cirka två kilometer förlängs med en kilometer.

– Vägbankens fyllning på den nya delen spelar en stor roll i det här projektet. Vägbanken görs av fyllnadsmaterial och det går åt sammanlagt 14 000 lastbilslass, säger Hagman.

Projektet blir klart hösten 2022.