Sundström jobbar för första gången i Sverige – två stora projekt kör igång

Sundströms genom tiderna första projekt på andra sidan Kvarken startar i Luleå och Skellefteå i maj-juni. Den svenska marknaden erbjuder strålande tillväxtmöjligheter.

Gammelstad1
I maj inleddes jordbyggnadsarbetena på bangården i Gammelstad i Luleå.

Den här sommaren nådde Sundström en viktig milstolpe när man påbörjade två stora projekt i Sverige. Projektet i Luleå inleddes i maj och det gäller en förnyelse av bangården i Gammelstad. I Skellefteå startar å sin sida ett omfattande vägförbättringsprojekt.

– Tack vare de här båda projekteten får vi in foten ordentligt på den svenska marknaden. Sverige har redan länge varit en strategiskt viktig marknad för oss, som vi följer med noggrant, säger vd Tommy Wikman.

– På andra sidan Kvarken pågår många stora infrastrukturprojekt som skapar bra möjligheter för oss, tack vare att vi ligger så bra till geografiskt. Vi kan vara på plats inom en timme, fortsätter Wikman.

Ansvar för bangårdens jordbyggnad

Projektet i Luleå utförs i nära samarbete med järnvägsentreprenören Infranord, som beställt markarbetet av Sundström. Tanken är att förnya i stort hela infrastrukturen på bangården.

– Bangården utvidgas med 700 meter och förnyas helt och hållet. På vårt ansvar ligger markarbeten och torrläggning samt byggande av kabelkanaler och brunnar medan Infranord tar hand om spårarbete, elektrifiering och säkerhetsutrustning. Det är frågan om ett omfattande projekt i många olika etapper som kräver mycket koordinering med huvudentreprenören, säger Emil Sundström, enhetschef för järnvägsbyggnad på Sundström.

Bangården ska bli klar i oktober 2024. På svenska Trafikverkets hemsida finns mer information.

8 km förnyad väg

I det projekt som Trafikverket beställt i Skellefteå fungerar Sundström som huvudentreprenör. En livligt trafikerad landsväg bredvid flygfältet ska förnyas på en sträcka av åtta kilometer. Dessutom förnyas gatubelysningen.

– Kutymen i Sverige är lite annorlunda än i Finland så projektet för mycket nytt med sig. Tack vare bra samarbete med beställaren har projektet ändå framskridit som planerat, säger Emil Hagman, enhetschef för jordbyggnad.

Vägarbetet blir enligt planerna klart hösten 2024, men största delen av jobbet görs redan denna höst. Läs mer om projektet på svenska Trafikverkets sidor.

Vägförbättringsprojektet i Skellefteå har fått en fin start.