En ny lastningsplats för rundvirke i Vaala

Sundström har igen nått en ny milstolpe då bolagets hittills största projekt där man ansvarar för både planering och utförande körde igång.

Seinäjoen raakapuun kuormauspaikka

Sundström har startat ett nytt stort projekt, där man ansvarar för både planering och utförande. Planeringen görs tillsammans med Finnmap Infra, medan utförandet görs helt och hållet av Sundström. Det är Trafikledsverket som beställt projektet, som går ut på att bygga en ny lastningsplats för rundvirke i Vaala. Enligt Trafikledsverket kommer lastplatsen att spela en central roll i en kostnadseffektiv och miljövänlig transportkedja för rundvirke. 

– Det här är vårt första av den här typen i den här storleksklassen. Vi kommer att utnyttja vårt kunnande och våra enheter mångsidigt; i projektet ingår jordbyggnad och järnvägsbyggnad och dessutom deltar vårt dotterbolag Rautatieto, säger Emil Sundström, enhetschef för järnvägsbyggnad.

Ett projekt i många faser

Området är 14 hektar stort och det byggs på en ort som heter Nuojua. Idag växer skog på platsen. Två nya sidospår byggs till banan mellan Uleåborg och Kontiomäki, och till dem anlsuts ett nytt spår från den nya lastningsplatsen. För tillfället planeras två spår till lastningsplatsen, men det finns utrymme också för ett tredje spår. 

– Det här betyder fem kilometer nya spår och sju nya växlar. Dessutom installerar vi två järnvägstrumma, så vattnet kan flöda. Rautatieto ansvarar för elektrifieringen av banan, vilket betyder att vi kan förverkliga hela projektet in-house, säger Sundström.

På området byggs också en ny väg på 2,5 km, som asfalteras.

Jobb också på vintern

Projektet börjar förverkligas hösten 2023 när planeringen är klar. Först gör man jordbyggnads- och grundarbeten och därefter fortsätter projektet under vintern. Det här försnabbar tidtabellen, och projektet ska vara klart i oktober 2024.

Läs mer på Trafikverkets sidor (på finska).