På Sundström kan man studera och jobba samtidigt

Nyligen firade Sundström med kaffe och blommor då tre anställda tog ingenjörsexamen. För Sundström är satsningen ett sätt att ge personalen en möjlighet att fördjupa sitt kunnande och samtidigt ett sätt att råda bot på bristen på arbetsledare.

DSC08813
Leander Sundström (fr.v.), Cajsa Storbjörk och Jonas Bagge fick alla sin ingenjörsexamen våren 2022. Nu jobbar de inom arbetsledningen på Sundström.

Jonas Bagge från Vörå hade jobbat inom infrabranschen i över 15 år när han tyckte att det var dags att vidareutbilda sig. Han började därför studera byggnads- och samhällsteknik på yrkeshögskolan Novia. När det blev dags för praktik fick han ett tips om att det lönade sig att söka till Sundström. 

– Jag trivdes här från första början. Det har varit intressant och omväxlande och Sundström har dessutom haft en väldigt flexibel inställning. Jag har fått jobba så mycket som jag har velat och hunnit under studietiden, och det har funnits en förståelse för att studierna tar tid, säger Bagge.

Båda parterna drar nytta

När Bagge blev utexaminerad våren 2022 var han redan anställd som arbetsledare inom jordbyggnadsenheten på Sundström. Vd Tommy Wikman förklarar att det här sättet att kombinera arbete och studier är något av en vinn-vinn-situation för både företaget och potentiella anställda.  

– Praktiken är ett bra sätt att lära känna varandra i lugn och ro. Personen som gör praktiken kan se om den trivs på företaget innan den blir anställd, säger Wikman.

För Sundström har satsningen på de anställdas studier varit ett sätt att erbjuda personalen nya karriärmöjligheter och samtidigt ett sätt att råda bot på bristen på arbetsledare. I arbetsledarjobbet ingår allt mer administrativa uppgifter som inte alltid är så lätta att lära sig enbart genom praktiskt arbete, utan det kan behövas mer teoretiska studier. 

Jonas Bagge menar att studierna och arbetet kompletterat varandra på ett mycket fruktbart sätt:

– Det man studerar får man använda i praktiken och vice versa. Under vägens gång har jag fått många aha-upplevelser om hur teori och praktik hänger ihop.

Infrabranschen kändes genast rätt

Bagge trivdes så bra på Sundström genast efter sin första praktik att han också tipsade sin studiekompis Cajsa Storbjörk om att söka sig till företaget. Storbjörk bestämde sig för att lyda uppmaningen och märkte snart att också hon gillade infrabranschen.

– Infrabranschen är mångsidig och därför fastnade jag direkt för den då jag är rätt så nyfiken till min natur. På Sundström har jag fått ett väldigt positivt bemötande så det kändes naturligt att fortsätta här efter studierna. Jag har haft kontrakt ändå sedan min första praktik.

Efter att hon blev färdig med studierna jobbar Storbjörk som arbetsplatsingenjör, vilket betyder att hon har hand om dokumentering, kvalitetsrapportering och säkerhet. Hon jobbar både på kontoret och ute på fältet.

Den tredje personen på Sundström som fick sin ingenjörsexamen våren 2022 är Leander Sundström. Han har jobbat på företaget redan länge, men ville vidareutbilda sig. Tack vare utbildningen kan han nu jobba som arbetsledare inom järnvägsbyggnad.

– Jag tycker jag fick mer ut av studierna när jag hade den praktiska erfarenheten med mig. Det har varit intensivt att jobba och studera samtidigt, och det är skönt att nu få koncentrera sig helt och hållet på jobbet igen.