Järnvägsprojektet i Hattula blev klart på rekordtid

Sundström förnyade ett 3,8 km långt sidospår i Hattula på endast tre veckor. Det förnyade spåret är nu tryggt och kommer att hålla i minst 30 år, lovar enhetschef Emil Sundström.

IMG_20201012_151015

Sundström har förnyat ett sidospår i Hattula vid knytpunkten i Parola. Projektet utfördes i sin helhet under tre veckor i oktober 2020. I projektet ingick:

  • rivning av den gamla banan
  • byggande av nya sliprar och skenor
  • byggande av tre växlar
  • förnyande av sex plankorsningar
  • rivning av tre gamla plankorsningar

I ändan av banan byggdes dessutom en lastningsbrygga för pansarvagnar, där försvarsmaktens vagnar kan köra direkt ombord på tågen.

– Det var frågan om ett stort projekt med en mycket intensiv tidtabell, eftersom hela spåret på 3,8 km förnyades på bara tre veckor. Det krävdes alltså mycket exakt planering av tidtabeller och resurser, och förstås långa arbetsdagar, säger Emil Sundström.

Så här gick järnvägsbygget till

Emil Sundström berättar att projektet började med att de gamla skenorna och träsliprarna togs bort. Efter det grävdes ballasten bort och ersattes med ny ballast. Träsliprarna byttes ut mot sliprar av betong som placerades ut på botten.

Efter att skenorna var på plats spred man också ut ny ballast mellan sliprarna med lokomotiv och ballastvagnar.

– Det sista momentet i jobbet var att mäta in banan och rikta spåret med en spårriktningsmaskin, i enlighet med planerad spårgeometri, förklarar Emil Sundström.

För att tågtrafiken ska vara säker behöver gamla järnvägsspår förnyas med jämna mellanrum. Träsliprarna murknar och järnspikarna som håller skenorna på plats lossnar med tiden.

– Gamla järnvägsspår blir i något skede en säkerhetsrisk, och till slut kan de inte längre användas. Efter att ett spår förnyats så håller det i årtionden, eller åtminstone 30 år.

Sundström som järnvägsbyggare

Sundström sköter järnvägsbyggen som helhetsprojekt i hela Finland. Tjänsterna omfattar både banunderbyggnad och banöverbyggnad, och Sundström är ett av få finländska företag som har egen utrustning för att bygga järnvägar. Järnvägsbyggande är idag ett av företagets viktigaste specialområden.