Vägpartiet Vassor-Ölis på riksväg 8 totalförnyas – projektet blir färdigt nästan ett år i förtid

Sundström förnyar som bäst en 6 kilometer lång vägsträcka vid Vassor fjärd. Vägarbetet förbättrar trafiksäkerheten och totalförnyar vägpartiet – nu rätas till och med kurvorna och backarna ut.

20210416_plv. 800_otetuu_liikenteelle

Vägarbetet på riksväg 8 mellan Vassor och Maxmo-Ölis blir klart i september 2021. Storentreprenaden blir färdig nästan ett år i förtid. Trots att projektet är mångfasetterat – hela sträckan på sex kilometer totalförnyas – har tidtabellen hållit.
– Sådana här krävande projekt har många arbetsskeden och trafiken har ständigt varit i gång. Vi har ändå lyckats koordinera arbetet och de olika arbetsskedena har smidigt löst ut varandra, berättar Sundströms arbetsledare Tomas Cederberg.

En tryggare väg för alla

Vägen förbättras på många olika sätt för alla dem som använder den: bilister, jordbrukare och vilda djur. De många förbättringarna som ökar säkerheten gör att man kan höja hastighetsbegränsningen från nuvarande 80 km/h till 100 km/h, säger Cederberg.

De viktigaste förnyelserna på vägpartiet:

Utjämning och förbättring av vägen

Det har tidigare varit utmanande och till och med farligt att göra omkörningar på den krokiga och backiga vägen. Därför jämnas den nu ut. Backarna slätas ut och sänkorna fylls. Dessutom förbättrar man vägbeläggningen och vägens bärighet.

Nya omfartsfiler

Vägpartiet blir nu fyrfiligt. Vid omfartssträckan finns två filer på var sida om vägen och i mitten kommer ett mitträcke.

Egen tunnel och parallellvägar för jord- och skogsbruk

För jord- och skogsbruk byggs en egen tunnel. Dessutom byggs parallellvägar bredvid huvudleden för att jordägare tryggt skall kunna ta sig till sina egna jordlotter.

Ny belysning längs med hela vägpartiet

I samband med entreprenaden förnyas också hela vägpartiets belysning. Tidigare var endast korsningarna i vägsträckans båda ändar upplysta.

Viltbro för djur

Vägarbetet minimerar även risken för älgkrockar. Sundström bygger kompletta älgstängsel längs med hela vägsträckan och en 20 meter bred viltbro. Vid viltbron kan djuren ta sig tryggt över vägen utan att äventyra trafiken.

Under sommaren 2021 byggs konstruktionslager och beläggningar

Då sommaren stundar har en stor del av de breddade filernas grova partier redan fyllts och färdigställts, och även de största påfyllnaderna och schaktningarna är gjorda. Enligt Cederberg är nästa skede i arbetet att bygga konstruktionslager och beläggningar.
– Vägbygget framskrider en bit i taget. En fil är hela tiden öppen för trafik och trafikljusen styr hela tiden en del av vägen, förklarar han.

Sundström påbörjade vägbygget i oktober 2020. Cederberg tippar att beläggningen på huvudledens alla filer och mittenfilen är klara redan i slutet av september 2021. Parallelvägarna för jord- och skogbruk färdigställs till sist.

Smidig projektledning och så gott som helt egen entreprenad gör att vägarbetet blir klart i förtid

I vägbygget använder Sundström ca 30 maskiner och sysselsätter ca 40 arbetskarlar och -kvinnor. I huvudsak används företagets egna maskineri och delvis tar man också hjälp underleverantörer.
– Sundströms utmärkta samarbetsnätverk av varuleverantörer har också gjort sitt för att göra projektarbetet smidigare.

Vägbyggets jordmaterial kommer från Sundström. Företaget köpte en närliggande grustäkt och därifrån kommer alla grova jordmaterial för projektet. De finare lagren transporteras från Sundstöms marktäkter i Lepplax och Vasa.

– Sundströms kunnande, omfattande egna maskineri, egna jordmaterial och goda samarbetnätverk har möjliggjort ett lyckat projekt och en smidig tidtabell. Genom våra synergifördelar säkerställer vi smidiga projekt av hög kvalitet till våra kunder, avslutar Cederberg.

Klicka på kartan för att öppna den som ett jpg-dokument.