Största asfaltprojektet någonsin blev färdigt

I början av hösten asfalterade Sundström en över 17 km lång sträcka av stamväg 63 i Sievi. Jätteprojektet blev färdigt i tid trots utmaningar.

Sievi_asfaltti_2

Sundström har de senaste åren vuxit starkt på asfalt-området, och tagit sig an allt större projekt. I höst blev företagets hittills största asfaltprojekt klart, då stamväg 63 grundförbättrades och breddades på en sträcka av 13,6 km och fick ny asfalt på en sträcka av 17,6 km i Sievi kommun.

– Förr har vi främst gjort vägstumpar och korsningar, och det här var det första projektet i den här storleksklassen, berättar enhetschef Paul Sundström.

– Det är klart det har varit lite nervöst. Vi har levt och andats det här projektet hela sommaren då vi gjort förberedelserna. Alla andra asfaltjobb har anpassats efter det här projektet.

Jordbyggnadsjobben på vägavsnittet påbörjades redan under sommaren, medan asfalteringen kom igång i slutet av augusti. I månadsskiftet september-oktober var projektet klart. 

Det var ursprungligen meningen att asfalten skulle tillverkas på en mobil asfaltstation på plats i Sievi, men på grund av tekniska problem måste asfalten istället köras den 100 km långa vägen från Sundström i Lepplax, vilket innebar 45-50 lass per dag.

– Vi hade utmaningar att hitta tillräckligt med lediga lastbilar, men ändå lyckades vi få projektet färdigt i tid. Vi är mycket tacksamma mot personalen som ställde upp och jobbade långa skift både natt och dag, säger Paul Sundström.

Asfaltsäsongen har överlag varit lyckad för Sundström. Ifjol startade företaget en ny asfaltgrupp i Vasa, och i år har produktionen ökat med 35 procent. 

I hela Finland har det i år asfalterats 4000 km väg i år jämfört med 1800 km ifjol. Den största orsaken till det här är det låga råoljepriset, som gör asfalten billigare.