Banan mellan Björneborg och Mäntyluoto förnyas

Sundström håller som bäst på med ett av företagets genom tiderna största järnvägspåbyggnadsprojekt. Påbyggnaden förnyas på banan mellan Björneborg och Mäntyluoto, och Trafikledsverket ska dessutom testa nya syllar på banan.

Päällysrakenneprojekti

Banan mellan Björneborg och Mäntyluoto förnyas på en sträcka om 17,5 km. Tack vare förnyelsen kommer banan att klarar av tyngre tåg än förut, vilket underlättar för godstrafiken. Projektet ska vara klart på bara 11 veckor, och jobbet görs främst nattetid varje dag i veckan.

– Banan ska vara klar i slutet av november, berättar Emil Sundström, enhetschef för järnvägsbyggnad på Sundström.

Ett stort projekt

Det här är första gången som Sundström genomför ett påbyggnadsprojekt av den här storleken. Det gör projektet både utmanande och intressant.

– Vi har inte tidigare gjort den här typen av projekt på en så här lång sträcka under så här kort tid. En annan utmaning är att banan har sin startpunkt i centrum av Björneborg, vilket betyder att det är mycket trafik och många plankorsningar, säger Sundström.

Arbetena på banan utförs främst nattetid.

Nya syllar testas

En annan specialitet med projektet är att man kommer att testa nya syllar – banan kommer att fungera som ett testlabb för Trafikledsverket. 

– Det finns fem olika typer av syllar som planerats för den här bansträckan. De har gummibotten av olika tjocklek och material, vilket borde ge bättre flexibilitet åt banan när den utsätts för tyngden från godstrafiken. Trafikledsverket vill testa vilken modell som är bäst, och i ett senare skede kommer man att undersöka hur banan beter sig jämfört med en bana med vanliga syllar.

Utmaningarna har lösts

Sundström har som mål att slutföra projektet inom tidtabell och med bevarad säkerhet. Trots att tidtabellen är utmanande har man hittills kunnat möta utmaningarna på ett effektivt sätt.

– Leveransen av syllarna var försenad, men ansvaret för det ligger förstås på leverantören. Trots förseningen har vi ändå nästan kunnat behålla den ursprungliga tidtabellen. Under en helg hade vi ett ovanligt långt trafikstopp på 57 timmar. Under den tiden hann vi byta 11 växlar, vilket får ses som en bra insats, säger Sundström.