Sundström utförde tre järnvägsentreprenader i Uleåborg på 58 timmar

DSC07223

Sundström genomförde tre stora järnvägsentreprenader i Uleåborg inom loppet av 58 timmar. För att utföra järnvägsbyggena inom den överenskomna tidsluckan, utan att störa tågtrafiken, behövdes noggrann planering och oavbrutet flitigt arbete dygnet runt.

Under ett förlängt veckoslut utförde Sundström två växelprojekt och ett bantrummeprojekt vid järnvägsspåren i Uleåborgstrakten. Projektet schemalades noggrannt inom en 58 timmar lång tidslucka då tågen inte var i trafik.
– För att lyckas med projektet krävdes välplanerade resurser och smidiga skiftesbyten. Arbetet på spåren skedde oavbrutet dygnet runt, berättar Sundströms arbetsledare vid järnvägsbygget, Emil Sundström.

Vid Sundströms tre järnvägsentreprenader arbetade sammanlagt ca 50 arbetstagare. I Uleåborgs centrum ersattes fem och i Haukipudas två gamla järnvägsväxlar med nya växlar med betongsliprar. I Haukipudas förnyades även järnvägsrälsen på en sträcka på 600 meter. Nära Ijo grävdes tågbanan upp på två ställen, man installerade två nya bantrummor och satte rälsen igen på plats.
– Entreprenaden för de tre projekten påbörjades natten till lördagen 16.5 kl 03:00 och fortsatte utan avbrott fram till måndagmorgon, 18.5. Tack vare god planering löpte allt väldigt bra, berättar Sundström.

Sundström är en erfaren järnvägsentreprenör, som sommartid utför åtskilliga järnvägsprojekt runt om i Finland. Bolagets långa erfarenhet och omfattande resurser möjliggör ordrar som den i Uleåborg, där flera entreprenader sköts samtidigt.
– Detta är i själva verket Sundströms styrka. Inom vårt företag har vi kunnig och driftig personal och ett omfattande nätverk av samarbetspartners, som gör att vi kan utföra flera järnvägsarbeten med fart och framgång också under en enda helg, konstaterar Sundström.