Fiskarstranden i Vasa är färdig

Nu är kajen vid fiskarstranden i Vasa klar. Sundström har utfört alla tre entreprenader på detta projekt.

20200610_081700

Hösten 2018 startade vi med muddringen.

Drygt 5 000 m³ lera grävdes bort som djupaste ca 6 m under vattennivån. Som ersättande material fylldes ca 6 000 m³ sprängsten.

Följande projekt startade våren 2019 med montering av 16 kajelement. Elementmonteringen utfördes i tre olika skeden på grund av brist på utrymme.

Under denna projektdel utfördes också gjutning av kantbalk ovanpå kajelementen.

Som avslutande projekt hösten 2019 och våren 2020 byggdes trappor och avsatser bakom kajkonstruktionen.
 
Vi vill ännu tacka alla samarbetspartners: Oy Tara-Element Ab, BCE Perustus, Havator Ab, Sukellustyö Takala Ab och Ab Ostromap Oy.