Dro32-2

Asfaltti

Asfaltti vaatii huolelliset pohjatyöt

Asfaltoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää tehdä pohjatyöt oikein. Perustuksen on oltava kohteen käyttötarkoitukseen nähden riittävän paksu, jotta kantokyky ei muodostu tulevaisuudessa ongelmaksi.

Pohjatöiden yhteydessä korjataan myös pohjan mahdolliset kaltevuudet käyttämällä mursketta täyttömateriaalina. Ennen varsinaista asfaltointia suoritetaan vielä asfalttipohjien profilointi ja viimeistelytasoitus.

Jyrsintä on kestävä ratkaisu

Ellei tie ole vielä liian kulunut, asfaltin jyrsiminen voi olla kustannustehokas ratkaisu. Silloin vanhaa asfalttia ei tarvitse poistaa kokonaan. Lisäksi jyrsintä kuormittaa myös vähemmän ympäristöä, sillä jyrsitty asfalttiaines on yleensä mahdollista kierrättää.

Oikean asfaltin valitseminen

On olemassa monta erilaista asfalttimassaa eri käyttötarkoituksiin. Sopivan laadun valitseminen riippuu siitä, mihin asfaltoitua aluetta jatkossa käytetään.

  • Asfalttibetoni (AB) on yleisin asfalttityyppi katujen, teiden ja pihojen päällystämisessä.
  • Valuasfaltti (VA) on kulutusta ja lämpöä kestävä vesitiivis päällyste, jota käytetään teiden paikkaukseen.
  • Kivimastiksiasfalttia (SMA) käytetään vaativimmissa tiekohteissa, sillä se kestää hyvin kultusta, lämmönvaihtelua ja nastarenkaita.
  • Pehmeä asfalttibetoni (PAB-V) ja muut kevytasfalttityypit soveltuvat vähäliikenteisille teille.
  • Kantavan kerroksen asfalttia (ABK) hyödynnetään nimensä mukaisesti, kun kantavuutta vaaditaan enemmän.
  • Vesitiivis asfaltti (ABT) tulee kysymykseen kohteissa, joissa päällysteelle on asetettu erityisen tiukkoja tiiveysvaatimuksia.

Yksittäisistä projekteista suuriin kokonaisuuksiin

Meidän asfalttipalvelut sisältävät kaikkea suurista kokonaisprojekteista pieniin päällystystöihin. Asfaltoimme myös pihoja yksityisasiakkaille.

Omat asfalttiasemat laadun takeena

Valmistamme kaikkia käyttämiämme asfalttilaatuja asfalttiasemillamme, mikä takaa sekä laadun että saatavuuden. Asfalttimassan tuotantomme on Inspecta Oy:n CE-merkinnällä sertifioima sekä jatkuvan laatuseurannan alainen. CE-merkinnän vaatimalla laadunvalvonnalla ja näytteiden otolla varmistamme, että jokaisen asfalttierän laatu täyttää vaatimukset.

sti261-b

Pihan asfaltointi

Oletko miettinyt pihan asfaltointia? Asfaltoimme myös omakotitolojen pihoja.