19 vesistöputkisiltaa korjattiin Etelä-Suomessa

Uudenmaan ELY-keskuksen tilaama laajamittainen vesistöputkisiltojen korjausurakka on saatu onnistuneesti päätökseen. Sundström vastasi sekä urakan suunnittelusta että toteutuksesta.

Putkisilta-drone

Muutama viikko sitten Sundström luovutti keväällä 2020 käynnistyneen putkisiltaurakan sen tilanneelle Uudenmaan ELY-keskukselle. Urakan aikana korjattiin yhteensä 19 ruostunutta teiden ali kulkevaa vesistöputkisiltaa eri puolilla Etelä-Suomea. Putkista seitsemän oli puolipohjattavia, eli niiden pohjat uusittiin. Loput putket kaivettiin pois ja korvattiin kokonaan uudella.

– Putket sijaitsivat tavallisesti seututeiden alla, mutta esimerkiksi urakan pisin putki kulki moottoritien ali. Se oli pituudeltaan 90 metriä, ja se korjattiin puolipohjaamalla. Yleensä putket olivat 15–30-metrisiä, kertoo Sundströmin maanrakennuksen yksikönjohtaja Emil Hagman.

– Korjaustöiden jälkeen putket kestävät 50 vuotta, hän lisää.

Sundströmillä suunnittelu- ja toteutusvastuu

Koska kyseessä oli ST-urakka, eli suunnittele ja toteuta -urakka, vastasi Sundström korjaustöiden lisäksi myös suunnitteluvaiheesta. Sundström muun muassa kartoitti vanhoja putkisiltoja droneja ja laserkeilausta hyödyntäen, sekä huolehti uusien putkien tilaamisesta ja urakan aikataulusta.

– Sundströmillä on putkisiltoihin erikoistunutta ja niiden parissa kauan työskennellyttä henkilöstöä, ja urakka vietiinkin päätökseen sekä korkeasta laatutasosta että kustannustehokkuudesta kiinni pitäen, sanoo Hagman.

Hagman uskoo ST-urakoiden määrän nousevan tulevaisuudessa. Aiemmin suosiossa ovat olleet kokonaishintaurakat.

– On tilaajan etu, että alan hyvin tunteva urakoitsija vastaa myös suunnittelutyöstä. Kun suunnittelu- ja toteutusvastuu on urakoitsijalla, vähenee myös lisä- ja muutostöiden määrä merkittävästi, hän tuumaa.

Haasteina luonnonolosuhteet ja liikenne

Hagmanin mukaan omat haasteensa vesistöputkisiltojen korjaukseen toivat erityisesti virtaamat sekä liikenne. Asiantuntevan työryhmän voimin haasteista kuitenkin selvittiin hyvin.

– Töiden hyvä aikatauluttaminen on erittäin tärkeää, sillä veden voimakas virtaus ja tulva-ajat voivat olla jopa esteinä korjaustöille. Työntekoa helpotettiin myös patojen ja ohipumppauksen avulla, kertoo Hagman.

Koska korjausta vaatineet vesistöputkisillat sijaitsivat teiden alla, oli tehtävä järjestelyjä liikenteen ohjaamiseksi. 

– Jos putki piti vaihtaa kokonaan, oli tie katkaistava liikenteeltä töiden ajaksi. Suunnittelimme sopivia kiertoreittejä ja ohjasimme liikennettä niille. Teimme töitä pitkissä työvuoroissa isolla konekapasiteetilla, jotta tie saataisiin mahdollisimman nopeasti taas auki liikenteelle. Tehokkaalla työnteolla sulku kesti yleensä vuorokaudesta kahteen, sanoo Hagman.