Våra viktigaste kvalitetsmätare är själva arbetsresultatet och feedbacken från kunderna. Grunden för en hög och jämn kvalitet är vår moderna utrustning och materialet från vår egen produktionsanläggningt. I slutändan är det ändå vår erfarna och skickliga personal som ser till att arbetet håller hög kvalitet.

För att upprätthålla kvaliteten och säkerställa en kontinuerlig utveckling har vi infört ett integrerat ledningssystem för kvalitet. Vi har också erhållit RALA:s (Rakentamisen Laatu RALA ry) kompetensintyg samt certifiering av verksamheten.

RALA-certifikat
RALA-bevis