Black_Smoke_Snapback_Red_Black_cropped-5394-1-1050×416

Täckdikning

Lång erfarenhet av täckdikning

Vi har den kompetens och utrustning som krävs för en lyckad täckdikning, oavsett om det gäller en åker eller en tomt. Arbetet utför vi med hjälp av modern utrustning, såsom en kedjegrävare utrustad med GPS. Vi gör täckdikningen som ett paketerbjudande, som omfattar allt från rör och brunnar till dräneringsgrus.

Vi erbjuder också sanering och reparation av täckdiken, och dessutom kan vi stå till tjänst med rörläggning för både vatten och avlopp.

Täckdikning av åkrar

Dränering är ett bra sätt att få en åker att torka upp. Med hjälp av täckdiken kan man dessutom öka åkerns odlingsbara yta, eftersom täckdiken inte begränsar användningen av åkern på samma sätt som öppna diken. I nästan 30 års tid har vi hjälpt jordbrukare att öka tillväxten på sina åkrar, och dränering hör till vår absoluta kärnkompetens.