På Sundströms kan vi tack vare vår storlek effektivt hantera stora spårläggningsprojekt där både banunderbyggnad och banöverbyggnad ingår.

En fungerande distributionskedja är a och o för att ett projekt ska hålla tidtabellen. När vi gör spårläggning har vi därför stor nytta både av vår omfattande maskinpark med jordbyggnadsmaskiner, av våra egna krossanläggningar och av våra egna materialtransporter.

Vi har under senare år satsat stort på spårläggning. En strategisk investering har varit att köpa spårläggningsföretaget KTI Urakointi Ay:s verksamhet, inklusive anställda och maskinpark.

Om spårläggning

Modern spårläggning och modernt spårunderhåll kräver långt specialiserade maskiner. Banvallen består av en banunderbyggnad och en banöverbyggnad. Banunderbyggnaden är ett bärande skikt på vilket man lägger överbyggnaden som består av ballast, sliprar och räls.

Utöver spårläggning kan vi också sköta ombyggnadsarbeten och regelbundna underhållsuppgifter på järnvägar och industrispår.

Maskinparken består bland annat av följande maskiner:

Spårriktmaskiner
Plasser & theurer 08-45 4S 20XX
Plasser & theurer 08-275 20XX
Borstmaskin
Plasser & theurer UPS-402 20XX
Motortrallor
Tka 6 20XX
Tka 7 20XX
Arbetståg  
Ttm 1 20XX

Spårriktmaskiner

Plasser & theurer 08-45 4S och Plasser & theurer 08-275

Ett spårriktningståg är ett arbetståg som används vid banunderhåll. Finlands omväxlande väderlek med tjäle och ibland dåligt bärande mark gör det nödvändigt med regelbundet spårunderhåll. Med tiden sjunker rälsen och sliprarna ner i ballasten och då man vill höja och rikta rälsen gör man det med en spårriktmaskin. Spårriktmaskinen vibrerar ballasten runt omkring sliprarna så att de stiger upp mot ytan.

Borstmaskiner

Plasser & theurer UPS-402

Borstmaskiner används vid snöröjning längs järnvägsspåren vintertid.

Motortrallor

Motortralla Tka 6

Tka 6 är en motortralla som vanligtvis används som servicefordon eller växellok. Motortralla är benämningen på mindre järnvägsfordon som används vid underhållsarbeten såsom snöröjning. Ofta är en motortralla utrustad med olika redskap för att sköta en arbetsuppgift åt gången och byggs sen om efter behov.

Motortralla Tka 7

Tka 7 är en mera modern motortralla försedd med en lyftanordning. Idag är Tka 7:an ett av de vanligaste fordonen i Finland för servicearbeten längs våra järnvägar.

Arbetståg

Arbetståg Ttm 1

Ttm 1 är ett diesellok som används vid banunderhåll. Arbetstågen skiljer sig från motortrallor genom att de oftast är betydligt större och i första hand används vid spårläggning och banunderhåll. Vanliga arbetsuppgifter för ett arbetståg är transport av material och utrustning.