Sanna Kara gillar när det händer

Sanna ansvarar för 3D-systemen för maskinstyrning, och trivs väldigt bra med sitt jobb.

Sanna Kara

Vem är du och hur kom du till Sundström?

Jag är Sanna Kara, mätningschef på Sundström, och till utbildningen lantmäteriingenjör. Jag började här 2018 och före det jobbade jag på Lappo stad med kartläggning. Oftast jobbar ju lantmätare inom den offentliga sektorn, så mitt jobb på Sundström är ganska speciellt. Jag sökte mig hit för att jag gillar maskiner och för att jag gillar arbetskulturen här.

Vad ingår i ditt jobb?

Jag ansvarar för 3D-modeller och 3D-system för både Sundströms egna maskiner och våra underleverantörers maskiner. Det är på mitt ansvar att se till att grävmaskinsförarna har rätt grävmodeller. Jag är hela tiden i kontakt med förarna för att hjälpa dem och instruera dem. Via programmet Infrakit kan jag flytta över 3D-modellerna från ett projekt till ett annat beroende på vilka behov grävmaskinerna har.

Vad är i praktiken ett 3D-system för maskinstyrning?

Det är en mycket viktigt del av Sundströms moderna maskinpark. Grävmaskinsförarna har en skärm i sin hytt, där de hela tiden ser en 3D-plan för hur de ska gräva. När skopan tar i marken berättar programmet hur djupt de ska gräva. Om vi till exempel bygger en väg ser de på skärmen hur mycket grus och kross de behöver fylla på och var till exempel regnvattenrören finns.

Tack vare 3D-systemen behövs det inte längre traditionella lantmätare på byggplatserna lika ofta. Jobbet blir väldigt effektivt då man inte behöver gissa sig fram när man gräver.

Vad är bäst med jobbet och arbetsgivaren?

Det bästa är känslan när man lyckas, när man tillsammans med kollegerna får ett projekt i mål och allt har gått bra. Jag tycker också om att fundera på hur jag kan utveckla våra processer så att jobbet blir effektivare. Sen tycker jag om att besöka byggplatserna och med egna ögon se resultatet av mitt jobb.

Sundström är en flexibel arbetsgivare, som litar på att de anställda får jobbet gjort. Vi har en bra vi-anda, och uppstår det utmaningar så löser vi dem tillsammans. Jag blir lätt uttråkad om det är för lugnt och därför gillar jag att här hela tiden händer saker. Jag har överlag trivts väldigt bra.

Vad har varit mest utmanande?

När jag kom till Sundström kunde jag knappt ett ord svenska, och så var jag en av få kvinnor på en mansdominerad arbetsplats. Dessutom fanns det så klart en hel del nytt att lära sig om själva jobbet. Jag fick ändå ett jättefint bemötande, och har en bra relation med de anställda.

Vad väntar du dig av din karriär på Sundström i framtiden?

Jag skulle vilja att vi i framtiden har ett helt team som jobbar med samma sak som jag, och att jag kunde vara förman för teamet. Sen är mitt mål också att Sundström ska vara bäst i Finland på maskinstyrning och att vi alltid har den senaste tekniken i bruk. Så vill jag förstås utvecklas själv och se till att mitt kunnande hålls på toppnivå. Vi har stora och viktiga kunder som kräver mycket av oss, och de kraven måste vi leva upp till.